Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας 24/7 PRC (Personalized Road Care) δύναται να βρίσκεται δίπλα σας 24 ώρες το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα 365 ημέρες τον χρόνο παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες οδικής βοήθειας σε όλη την Ελλάδα. Είτε πρόκειται για πελάτες Business to Business (B2B) είτε πρόκειται για πελάτες Business to Customers (BRC) η ταχύτατη εξυπηρέτησή σας και η διασφάλιση της συνέχειας του ταξιδιού σας είναι προσωπικοί στόχοι για την εταιρεία μας. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται εξαιτίας του άρτια εξοπλισμένου ιδιόκτητου στόλου οχημάτων και του οργανωμένου δικτύου σταθμών οδικής βοήθειας σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα που διαθέτει η εταιρεία μας.

Πεδίο Δραστηριοτήτων

Η 24/7 PRC (Personalized Road Care) παρέχει υπηρεσίες οδικής βοήθειας, φροντίδα ατυχήματος καθώς και υπηρεσίες οδικής βοήθειας on spot στις παρακάτω κατηγορίες οχημάτων:

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματός σας μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών της εταιρείας μας αξιοποιώντας πλήρως την οδική βοήθεια που μπορούμε να σας παρέχουμε. Οι βασικές προσφερόμενες καλύψεις της εταιρείας μας 24/7 PRC (Personalized Road Care) είναι:

Α. εξάντλησης των καυσίμων των οχημάτων
Β. φθοράς ελαστικών των οχημάτων
Γ. μη λειτουργίας της μπαταρίας των οχημάτων

Η ελληνική επικράτεια διαιρείται από την εταιρεία 24/7 PRC (Personalized Road Care) σε ζώνες εξυπηρέτησης και ο χρόνος και το κόστος εκτιμάται με βάση τη ζώνη εξυπηρέτησης στην οποία συγκαταλέγεται το σημείο από το οποίο καλούν οι πελάτες την εταιρεία. Η εταιρεία μαζί με τους συνεργάτες της διαθέτει ικανό στόλο φορτηγών, γερανών, vans και μοτοσικλετών, με σκοπό να παρέχει άμεση και ταχεία εξυπηρέτηση. Στο παρακάτω link  παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία του Δικτύου Συνεργατών της εταιρείας ανά περιοχή.  

Ταυτόχρονα, η 24/7 PRC (Personalized Road Care) πραγματοποιεί εκτίμηση του κόστους μεταφοράς του οχήματος στην διεύθυνση που θα υποδείξει ο πελάτης, καθώς όλα τα οχήματα της εταιρείας διαθέτουν εγκατεστημένο GPS που υπολογίζει απευθείας τις αποστάσεις και τους χρόνους προσέλευσης και άφιξης στο σημείο που θα αιτηθεί ο πελάτης. Μέσω του συγχρονισμού των τεχνολογικών μέσων που διαθέτει η εταιρεία, όπως, για παράδειγμα, smartphones, tablets, κλπ., γίνεται η καλύτερη δυνατή διαχείριση του στόλου της εταιρείας και όλες οι απαραίτητες διαδικασίες αυτοματοποιούνται, καθώς συνδέεται η τοποθεσία του πελάτη με το πλησιέστερο και καταλληλότερο όχημα της εταιρείας σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει επικοινωνήσει ο πελάτης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σημειωθεί πως η 24/7 PRC (Personalized Road Care) οδηγήθηκε στην επένδυση σε ένα νέο εργαλείο πληροφορικής με σκοπό την βελτιστοποίηση της ροής και τη μείωση του χρόνου απόκρισης (i-road). Το i-road παρέχει ταχύτητα, ευκινησία και επιχειρηματική ασφάλεια και αποτελεί μία αποτελεσματική λύση στην άμεση άφιξη των οχημάτων της εταιρείας ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Μέσω της χρήσης του i-road
ελαχιστοποιείται η ώρα άφιξης σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, ενώ καταχωρούνται πλήρεις πληροφορίες της κάθε περίπτωσης, όπως, για παράδειγμα, φωτογραφίες του ατυχήματος ή έντυπα που πρέπει να συμπληρώσει ο πελάτης ύστερα από κάποιο ατύχημα για να προσκομιστούν στην υπεύθυνη ασφαλιστική εταιρεία. Οι πληροφορίες αυτές είναι πολύ σημαντικό που αρχειοθετούνται, καθώς έτσι δύναται και η εταιρεία, αλλά και ο πελάτης να αποκτά σαφή εικόνα για το ιστορικό του οχήματός του, ενώ, παράλληλα, δημιουργούνται και λεπτομερείς στατιστικοί πίνακες με βάση τους οποίους μπορεί ο πελάτης να αντιληφθεί την ποσότητα των προβλημάτων που εμφανίζονται στο όχημά του ανά έτος και να βρει λύσεις με σκοπό τη μείωση ή/και εξάλειψη των περιπτώσεων
ρυμούλκησης του οχήματός του.

Πλεονεκτήματα

Συνδρομές

Η Εταιρεία έχει εκπονήσει πρόγραμμα συνδρομών το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες.