Εστίαση στον Πελάτη

H εταιρεία μας 24/7 PRC (Personalized Road Care) διαθέτοντας άριστα εκπαιδευμένα στελέχη, αλλά και εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες:

Αναλύει και αξιολογεί τις ανάγκες των πελατών της διασφαλίζοντας πως οι ανάγκες αυτές είναι πάντοτε συνυφασμένες με την εκάστοτε υφιστάμενη νομοθεσία, όπου και εφόσον υπάρχει.
Μετατρέπει τις απαιτήσεις των πελατών της σε στόχους, τους οποίους υλοποιεί εφαρμόζοντας το κατάλληλο πρόγραμμα.

Ακολουθώντας την άνωθι μέθοδο η 24/7 PRC (Personalized Road Care) στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της ποσοτικά, χρονικά και ποιοτικά, καθώς οι πελάτες της αποτελούν για την εταιρεία την πρώτη προτεραιότητα. Μέσω της διατήρησης μίας συνεχούς και αποτελεσματικής στρατηγικής διαχείρισης πελατών, η 24/7 PRC (Personalized Road Care) παρέχει λύσεις μεγιστοποιώντας την ευημερία των πελατών της και πραγματοποιώντας επιτυχείς συνεργασίες.

Η εταιρεία μας 24/7 PRC (Personalized Road Care) επιθυμώντας να αποτελέσει τον σημαντικότερο αρωγό στην επιστροφή των πελατών της εγκαίρως και με ασφάλεια στον δρόμο εφαρμόζει πελατοκεντρική πολιτική με σκοπό τη διασφάλιση λειτουργικής βιωσιμότητας. Επιπλέον, εφόσον, η εταιρεία μας διαπιστώσει εκ των υστέρων πως υπάρχουν παράπονα ή/και προβλήματα, μεριμνά μέσω κατάλληλων διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών και παρεμβάσεων, αφενός μεν να ικανοποιηθεί ο πελάτης, αφετέρου δε να μην επαναληφθούν οι ίδιες πρακτικές.