Ανθρώπινο Δυναμικό

H εταιρεία μας 24/7 PRC (Personalized Road Care) εγγυάται για τους ανθρώπους που συγκαταλέγονται στο εργατικό δυναμικό της, καθώς βασίζει τη φήμη της στην αξιοπιστία, στην καινοτομία, στην ποιότητα και στην αξία των υπηρεσιών της. Το προσωπικό της εταιρείας μας είναι εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο να μπορεί να ανταπεξέλθει στις εκάστοτε ανάγκες των πελατών της.

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας μας 24/7 PRC (Personalized Road Care) ακολουθεί την εξής διαδικασία:

  1. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν την κάτωθι φόρμα επικοινωνίας επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και τα σχετικά έγγραφα που πιστοποιούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στο αντικείμενο εργασίας τους.
  2. Ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού καλεί σε συνέντευξη τους υποψήφιους υποβάλλοντάς τους εξειδικευμένες ερωτήσεις που έχουν συνταχθεί από ειδικούς επιστήμονες, εκτιμά την καταλληλότητά τους και κρίνει την ικανότητά τους να αναλάβουν το εκάστοτε αντικείμενο εργασίας.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Παρακαλούμε πολύ όπως συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.